• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/10/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2012
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Số ký hiệu 116/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 10/10/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 29/10/2003
Nguồn thu thập Công báo số 166, năm 2003 Ngày đăng công báo 14/10/2003
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Ngày hết hiệu lực 01/06/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.