• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2008
Phê chuẩn kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 30/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đào tạo bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng cho tuyến huyện tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2005 – 2014 đến hết khóa học 2009 – 2016
Số ký hiệu 32/2008/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/12/2008
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 20/12/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Phó Chủ tịch Đàm Văn Eng
Phạm vi
  • Tỉnh Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.