• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2005
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em
Số ký hiệu 15/1998/TT-BTC Ngày ban hành 06/02/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/02/1998
Nguồn thu thập Công báo số 12 Ngày đăng công báo 30/04/1998
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • TCNH và thị trường TC, trái phiếu, khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Tào Hữu Phùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.