• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 21/03/2020
Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 22/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/06/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/06/2016
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ năm học 2016-2017; thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng (Công bố hết hiệu lực toàn bộ tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng). Ngày hết hiệu lực 21/03/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.