• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 05/05/2020
Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 46/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/12/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực - Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố hành kèm theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND. - Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 sửa đổi, bổ sung giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. - Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 sửa đổi, bổ sung (Công bố hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng). - Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 Ngày hết hiệu lực 05/05/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.