• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/04/2012
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 03/2012/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/04/2012 Văn bản được ban hành 03/2012/CT-UBND
09/04/2012 Văn bản có hiệu lực 03/2012/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.