• Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mằng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  24/08/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND

  Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  13/07/2017

  23/07/2017

 • Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND

  Về việc áp dụng trực tiếp nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội quy định tại Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

  13/07/2017

  23/07/2017

 • Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND

  Về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Thông tư ố 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  13/07/2017

  23/07/2017

 • Nghị quyết 58/2017/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  13/07/2017

  23/07/2017

 • Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND

  Về việc áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  13/07/2017

  23/07/2017

 • Nghị quyết 63/2017/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017 - 2018

  13/07/2017

  23/07/2017

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  13/07/2017

  23/07/2017

 • Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  13/07/2017

  23/07/2017

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.