• Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế

  22/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND

  Về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  22/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/07/2020

  01/08/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.