• Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  21/05/2020

  01/06/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  04/05/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo , quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết đính số 2957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phồ Hải Phòng

  22/04/2020

  05/05/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  20/04/2020

  01/05/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2593/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  26/03/2020

  10/04/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

  20/02/2020

  01/03/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  18/02/2020

  01/03/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

  07/02/2020

  15/03/2020

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  17/01/2020

  31/01/2020

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

  10/01/2020

  22/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.