• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/12/2014 Văn bản được ban hành 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT
10/03/2015 Văn bản có hiệu lực 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.