• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/09/2006
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều
Số ký hiệu 64/2006/TTLT/BNN-BNV-BTC Ngày ban hành 25/08/2006
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 24/09/2006
Nguồn thu thập Công báo số 27+28 năm 2006 Ngày đăng công báo 09/09/2006
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hứa Đức Nhị
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều
Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.