• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/2002
Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Số ký hiệu 58/2002/NĐ-CP Ngày ban hành 03/06/2002
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 18/06/2002
Nguồn thu thập Số 31 Ngày đăng công báo 05/07/2002
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.