• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/1989
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2004
Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 25/04/1989
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 05/05/1989
Nguồn thu thập Công báo số 17 Ngày đăng công báo 15/09/1989
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch Võ Chí Công
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Luật 17/2003/QH11 Thủy sản Ngày hết hiệu lực 01/07/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.