• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 16/11/2006
Về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Số ký hiệu 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL Ngày ban hành 05/09/1998
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/09/1998
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Đang cập nhật Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 10/2006/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Ngày hết hiệu lực 16/11/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.