• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2017
Về việc tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu Số: 01/CT - UBND Ngày ban hành 05/01/2012
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 05/01/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hải Phòng Chủ tịch Dương Anh Điền
Phạm vi
  • Thành phố Hải Phòng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.