• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/06/2004
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/06/2004 Văn bản được ban hành 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV
25/06/2004 Văn bản có hiệu lực 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.