• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 25/06/2004
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 01/TTLB/BKH-TCCP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/01/1996 Văn bản được ban hành 01/TTLB/BKH-TCCP
02/01/1996 Văn bản có hiệu lực 01/TTLB/BKH-TCCP
25/06/2004 Văn bản hết hiệu lực 01/TTLB/BKH-TCCP
25/06/2004 Bị thay thế 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.