• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 11/07/2009
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Nhà nước về hoạt động đối ngoại ở địa phương
Số ký hiệu 22/2005/TTLT-BNG-BNV Ngày ban hành 22/12/2005
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 21/01/2006
Nguồn thu thập Công báo Từ số 9 đến số 10 năm 2006 Ngày đăng công báo 06/01/2006
Ngành
  • Ngoại giao
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Đỗ Quang Trung
Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.