• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/08/2019
sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 108/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hòa Bình vè phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu 169/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/08/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 24/08/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch - Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình Chủ tịch Trần Đăng Ninh
Phạm vi
  • Hòa Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.