• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/1994
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 13/LB-TT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/08/1994 Văn bản được ban hành 13/LB-TT
18/08/1994 Văn bản có hiệu lực 13/LB-TT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.