• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2016/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/03/2016 Văn bản được ban hành 05/2016/TT-BXD
01/05/2016 Văn bản có hiệu lực 05/2016/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.