• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2017/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/2017 Văn bản được ban hành 05/2017/TT-NHNN
15/08/2017 Văn bản có hiệu lực 05/2017/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.