• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 99/2017/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/04/2017 Văn bản được ban hành 99/2017/TT-BQP
15/06/2017 Văn bản có hiệu lực 99/2017/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.