• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 65/2008/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/05/2008 Văn bản được ban hành 65/2008/QĐ-TTg
16/06/2008 Văn bản có hiệu lực 65/2008/QĐ-TTg
15/02/2012 Được bổ sung 72/2011/QĐ-TTg
15/11/2015 Văn bản hết hiệu lực 65/2008/QĐ-TTg
15/11/2015 Bị thay thế 45/2015/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.