• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 34/2005/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/05/2005 Văn bản được ban hành 34/2005/TT-BTC
11/06/2005 Văn bản có hiệu lực 34/2005/TT-BTC
04/04/2007 Được bổ sung 13/2007/TT-BTC
06/03/2010 Bị bãi bỏ 1 phần 12/2010/TT-BTC Xem tại đây
01/11/2010 Văn bản hết hiệu lực 34/2005/TT-BTC
01/11/2010 Bị bãi bỏ 137/2010/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.