• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1999
Lịch sử hiệu lực: Luật 270b-NQ/HĐNN8
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/1990 Văn bản được ban hành 270b-NQ/HĐNN8
01/10/1990 Văn bản có hiệu lực 270b-NQ/HĐNN8
19/07/1993 Được bổ sung Không số
01/01/1999 Văn bản hết hiệu lực 270b-NQ/HĐNN8
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.