• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/10/2011 Văn bản được ban hành 36/2011/TTLT-BYT-BQP
22/12/2011 Văn bản có hiệu lực 36/2011/TTLT-BYT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.