• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/11/2011 Văn bản được ban hành 54/2011/TT-BGDĐT
31/12/2011 Văn bản có hiệu lực 54/2011/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.