• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/02/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2012 Văn bản được ban hành 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
18/02/2013 Văn bản có hiệu lực 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.