• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/07/2012 Văn bản được ban hành 26/2012/TT-BGDĐT
27/08/2012 Văn bản có hiệu lực 26/2012/TT-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.