• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/10/2015 Văn bản được ban hành 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
05/12/2015 Văn bản có hiệu lực 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.