• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2010
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá
Số ký hiệu 13/2007/TT-BTC Ngày ban hành 06/03/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/04/2007
Nguồn thu thập Công báo số 244 + 245, năm 2007 Ngày đăng công báo 20/03/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý giá; Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 137/2010/TT-BTC Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản Ngày hết hiệu lực 01/11/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.