• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2009
Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học
Số ký hiệu 09/2009/TT-BNV Ngày ban hành 15/10/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 29/11/2009
Nguồn thu thập Công báo số 487+488, năm 2009 Ngày đăng công báo 26/10/2009
Ngành
  • Nội vụ
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.