• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 23/05/2011
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy địnhPhó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp
Số ký hiệu 82/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 30/07/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 31/07/2008
Nguồn thu thập Công báo số 447+448 Ngày đăng công báo 11/08/2008
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 36/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp Ngày hết hiệu lực 23/05/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.