• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2011
Về Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2011
Số ký hiệu 25/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 01 năm 2011 Ngày đăng công báo 05/01/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phó Chủ Tịch Thường Trực Nguyễn Khắc Hào
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Ngày hết hiệu lực 31/12/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.