• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
Hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở
Số ký hiệu 08/TT-LB Ngày ban hành 20/04/1995
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/01/1995
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Lê Văn Truyền
Bộ Tài chính Thứ trưởng Tào Hữu Phùng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Lê Duy Đồng
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Phó Trưởng ban Tô Tử Hạ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.