• Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND12

  Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009

  27/03/2006

  27/03/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 60/2006/NQ-HĐND12

  Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009

  27/03/2006

  27/03/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND12

  Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009

  27/03/2006

  27/03/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND12

  Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009

  27/03/2006

  27/03/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND12

  Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban và Thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  27/03/2006

  27/03/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 54/2005/NQ-HĐND12

  Phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng Công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

  14/12/2005

  19/12/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐ12

  Về ban hành chính sách đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ; tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư; tại các cơ quan huyện Phong Thổ đóng trên địa bàn xã Pa So

  25/06/2004

  03/07/2004

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.