• Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20/04/2021

  10/05/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16/04/2021

  01/05/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2021-QĐ-UBND

  Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13/04/2021

  01/05/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  07/04/2021

  01/05/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  02/04/2021

  15/04/2021

 • Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

  25/03/2021

  10/04/2021

 • Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

  Quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

  25/03/2021

  10/04/2021

 • Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25/03/2021

  10/04/2021

 • Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19/02/2021

  01/03/2021

 • Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

  Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05/02/2021

  01/03/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.