• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BYT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/02/2014 Văn bản được ban hành 09/2014/TTLT-BYT-BTC
15/04/2014 Văn bản có hiệu lực 09/2014/TTLT-BYT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.