• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/03/2007
Về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Số ký hiệu 15/2007/QĐ-BYT Ngày ban hành 30/01/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/03/2007
Nguồn thu thập công báo số 91+92, năm 2007 Ngày đăng công báo 15/02/2007
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.