• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 06/03/2008
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
Số ký hiệu 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT Ngày ban hành 31/01/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 06/03/2008
Nguồn thu thập Công báo số 115 + 116, năm 2008 Ngày đăng công báo 20/02/2008
Ngành
  • Tài chính
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Trần Thế Ngọc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.