• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2011
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu 74/2010/QĐ-TTg Ngày ban hành 22/11/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 713+714, năm 2010 Ngày đăng công báo 04/12/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.