• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu 141/2011/TT-BTC Ngày ban hành 20/10/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 573+574, năm 2011 Ngày đăng công báo 06/11/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.