• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 02/2015/TT-BYT Ngày ban hành 04/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/05/2015
Nguồn thu thập Công báo số 379+380, năm 2015 Ngày đăng công báo 27/03/2015
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Phòng, chống HIV/AIDS
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.