• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2004
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Dự trữ quốc gia khu vực thuộc Cục Dự trữ quốc gia
Số ký hiệu 40/2004/QĐ-BTC Ngày ban hành 20/04/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/04/2004
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.