• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/10/2020
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều Nghị quyết số 98/2013/NĐ-HĐND ngày 05/7/2013 của HĐND tỉnh Long An về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
Số ký hiệu 16/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 25/09/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 06/10/2020
Nguồn thu thập Văn bản điện tử Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Phạm Văn Rạnh
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.