• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/03/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/02/2000 Văn bản được ban hành 61/2000/QĐ-NHNN9
09/03/2000 Văn bản có hiệu lực 61/2000/QĐ-NHNN9
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.