• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2013
Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Số ký hiệu 14/2006/QĐ-BNV Ngày ban hành 06/11/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/12/2006
Nguồn thu thập Công báo số 30+31, năm 2006 Ngày đăng công báo 28/11/2006
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 841/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực Pháp luật Ngày hết hiệu lực 22/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.