• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2007
Về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy - cán bộ, công chức, viên chức - Lao động
Số ký hiệu 88/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/01/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/01/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Chủ tịch Trần Minh Oanh
Phạm vi
  • Tỉnh Nam Định

Thông tin áp dụng

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.