• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 09/03/2000
Ban hành Quy định đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước được cử đi đào tạo
Số ký hiệu 276/QĐ-NH9 Ngày ban hành 14/08/1997
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/08/1997
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Cao Sĩ Kiêm
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 Về việc ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước Ngày hết hiệu lực 09/03/2000
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.